ഉരുള്‍ പൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് കൊട്ടാരക്കര ഡിന്‍ഡികള്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ ഗതാഗത തടസ്സം

Vartha Malayalam News - local news, national news and international news.