ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന് ഇനി പുതിയ അധ്യക്ഷൻ;ഡോ. സാമുവൽ മാർ തിയോഫിലസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ബിലീവേഴ്‌സ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചിന്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഡോ. സാമുവൽ മോർ തിയോഫിലസ് മെത്രാപൊലീത്തയാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ. തിരുവല്ല സഭ ആസ്ഥാനത്തു ചേർന്ന സിനഡിലാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പുതിയ അധ്യക്ഷന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം ജൂൺ 22 ന് നടക്കും

Vartha Malayalam News - local news, national news and international news.